Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Xuân Tường

c2xuantuong.tc@gmail.com